Tlumočení

Mgr. Petronela MoudráZajišťujeme i tlumočnické služby dle požadavků zákazníka. Konkrétní cena se odvíjí od časové náročnosti, specializace atd. V našem ceníku je možné ihned dohledat předpokládanou cenu služby. Účtujeme po hodinách.
Nejběžněji se využívá konsekutivního tlumočení, což znamená, že se překládá po „úsecích“. Jedna strana něco řekne, tlumočník přeloží, poté reaguje strana druhá a tlumočník opět přeloží.

Ceník překladatelských služeb

Jazyk Překlad (cena za NS1 bez DPH 21 %) Tlumočení2 (cena za 1 hod. bez DPH 21 %)
Obecný Specializace3 Soudní Obecné Specializace3 Soudní
Angličtina 300 Kč 350 Kč 400 Kč 500 Kč 600 Kč 650 Kč
Němčina 300 Kč 350 Kč 400 Kč 500 Kč 600 Kč 650 Kč
Francouzština 330 Kč 400 Kč 450 Kč 500 Kč 600 Kč 650 Kč
Ruština 330 Kč 400 Kč 450 Kč 550 Kč 650 Kč 700 Kč
Španělština 330 Kč 400 Kč 450 Kč 550 Kč 650 Kč 700 Kč
Italština 330 Kč 400 Kč 450 Kč 550 Kč 650 Kč 700 Kč
Ukrajinština 330 Kč 400 Kč 450 Kč 550 Kč 650 Kč 700 Kč
Dánština 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Norština 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Arabština 400 Kč 450 Kč 550 Kč 600 Kč 680 Kč 750 Kč
Ostatní jazyky 500 Kč 550 Kč 600 Kč dle domluvy dle domluvy dle domluvy

 

1 1 NS (normostrana) = 1800 znaků včetně mezer cílového textu. Nejmenší účtované jednotka je 0,5 NS.

2 Minimální účtované jednotka je 1 hodina, účtuje se každá započatá jednotka. K sazbě se připočítává cestovné na místo určení.

3 Technické obory, stavebnictví, ekonomie, právo, sociální politika, obchod, peněžnictví, zemědělství, bankovnictví, lékařství, informační technologie.