Metodika

Naše jazyková škola PM-Lingua s.r.o. využívá ve svých kurzech komunikativní metodu, což znamená, že studenti se učí jazyku v reálných situacích každodenní komunikace. Lektoři vybírají takové aktivity a úkoly, které simulují nejrůznější situace, ve kterých se studenti mohou ocitnout i v reálném světě (jak se omluvit, zeptat se na cestu, objednat si pokoj v hotelu, telefonovat, přivítat hosty apod.). Tímto způsobem se učí všem dovednostem, které jsou nezbytné – mluvení, poslechu (porozumění), psaní i čtení.

Mgr. Petronela MoudráSlovní zásoba se nevyučuje zastaralým způsobem memorováním seznamu slovíček, ale jejich využitím v kontextu. Použití mateřského jazyka je sníženo na minimum. Gramatika není představována v sáhodlouhých výkladech lektora, ale po menších částech deduktivní metodou (student přijde na gramatická pravidla sám z příkladů), čímž si potom daný jev lépe pamatuje. Následně se nově nabitá gramatika procvičí na množství příkladů a úkolů tak, aby studenti získali sebejistotu při jejím používání. Naše metody se zaměřují na komplexní rozvoj jazykových dovedností. Centrem naší výuky je student, nikoli lektor.

Jazykové úrovně našich kurzů se stanovují podle Evropského referenčního rámce, který tvoří standard jazykové výuky v EU. Úrovně stanovené tímto rámcem jsou shodné pro všechny evropské jazyky, tzn. že člověk hovořící na úrovni B1 v angličtině je schopen domluvit se na stejné úrovni jako člověk na úrovni B1 např. v němčině. Popis jednotlivých úrovní naleznete zde.

Můžete se pokusit odhadnout vaši úroveň na základě popisu níže. (Pro zvětšení klikněte na obrázek.)

Sebehodnoceni CZ

 

Rozdělení úrovní a hodinové dotace k jejich dosažení

ERR A1 A2 B1 B2 C1
Klasické jazykové úrovně Úplný začátečník (beginner) Začátečník (elementary) Mírně pokročilý (pre-intermediate) Středně pokročilý (intermediate) Pokročilý (upper-intermediate) Velmi pokročilý (advanced)
Angličtina 40 – 50 hodin 180 – 220 hodin 350 – 400 hodin 500 – 600 hodin 700 – 800 hodin
Němčina 85 – 170 hodin 170 – 340 hodin 400 – 600 hodin 700 – 800 hodin 800 – 1000 hodin
Francouzština 50 – 100 hodin 150 – 200 hodin 250 – 400 hodin 450 – 550 hodin 600 – 800 hodin
Ruština 60 – 80 hodin 160 – 200 hodin 400 – 480 hodin 560 – 680 hodin N/A

Učebnice

Při výuce využíváme učebnice a další materiály světových nakladatelství jako Oxford University Press, Cambridge Univesity Press, Heinle, Hueber a mnoho dalších.

Naše prostory

Máme k dispozici vlastní 4 učebny pro skupinovou i individuální výuku přímo v centru Vyškova.

Několik oblíbených mýtů o výuce

Učitel mě to naučí. OMYL! Učitel je pro vás jen průvodcem, tím kdo se doopravdy učí – jste VY! Správný učitel vám vše vysvětlí tak, abyste to pochopili, správně to dokázali použít, ale učit se budete muset sami.

Mgr. Petronela MoudráRodilý mluvčí je nejlepší učitel. OMYL! Položte si otázku: dokázali byste sami učit někoho češtině? Schopnost jazyk používat ještě nezaručuje to, že jej daný člověk dokáže někomu předat. Rodilý mluvčí dokáže naučit hodně, ale někdy nepředpokládá, že by v nějaké látce mohl být problém, protože neumí česky. Čechovi však daná látka dělá větší potíže pramenící z nejrůznějších důvodů. Český lektor se jazyku musel také nejdříve naučit, zažil podobné potíže při studiu, ví co je může způsobit a jak se jim vyhnout. Tato zkušenost je pro vás velkou výhodou.

Úspěch tkví v dobré učebnici. OMYL! Učebnice je jen základ. Je pravda, že učebnice jsou různé kvality. Jenže učebnice není všemocná, snažit se musíte především vy sami.Mgr. Petronela Moudrá

Ideální je, jsem-li ve třídě sám s učitelem. OMYL! Pokud je vaším cílem naučit se komunikovat, individuální výuka není vždy tím nejlepším řešením. Jste-li ve skupině více lidí, musíte komunikovat i s nimi. Někdy v reálném světě se vám stane, že vy budete tím, kdo umí jazyk lépe. Proto si musíte s touto situací také poradit.

Zázračné metody. OMYL! Nevěřte zázračným metodám, zeptejte se svého učitele, jak dlouho mu trvalo naučit se jazyk, určitě vám neřekne, že pár týdnů. Tak to opravdu nefunguje… Učení se jazykům je vždy tvrdá práce, která vyžaduje spoustu času.