Jazykový audit

Základní Informace

Cílem nezávislého jazykového auditu je stanovit úroveň testovaného dle Společného evropského referenčního rámce (A1-C2). Lektor studenty neučí, není tedy seznámen s jazykovou úrovní testovaných, čímž je zaručena objektivnost auditu.

Jazykový audit se skládá ze tří částí:Cartoon_Businesswoman_22

  • písemný test: test pro stanovení úrovně, výběr odpovědí z daných možností A/B/C/D
  • písemný projev: např. krátký článek na dané téma, odpověď na e-mail, apod.
  • ústního pohovoru: testuje se pohotovost, vlastní komunikace, struktura vět, výslovnost, porozumění

Po vykonání jazykového auditu, auditor sepíše hodnotící zprávu, ve které jsou uvedeny všechny důležité výsledky, dosažená úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR), ústní komentář ke zkoušce a také metodická doporučení pro zefektivnění výuky studenta. Výslednou zprávu z auditu vypracujeme do 1 týdne.

Cena za jazykový audit
Základní cena 403Kč bez DPH za studenta
Zvýhodněná cena pro stávající zákazníky 345Kč bez DPH za studenta
Při větším počtu studentů 300Kč bez DPH za studenta

Kdy se využívá jazykového auditu?

  • při zahájení jazykové výuky
  • pro stanovení aktuální úrovně studentů
  • pro ověření plnění cílů jazykové výuky
  • při ověření jazykové úrovně kandidáta na novou pozici
  • pro nezávislé hodnocení stávajícího dodavatele jazykového vzdělávání
  • pro motivaci zaměstnanců