Fondy EU

Ve spolupráci se společností PM VIA, s.r.o. nabízíme i řešení projektů ze strukturálních fondů EU:

Společnost PM VIA, s.r.o. se specializuje na projektový management fondů EU. Konzultanti a poradci mají bohaté zkušenosti s přípravou, řízením a monitoringem evropských projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Nabízí Vám komplexní služby v oblasti projektového managementu. Z nabídky je možné využít jak komplexní služby při realizaci projektu tak i jen jednorázové poradenství.

Svým klientům zajišťuje servis dle jejich požadavků v oblasti přípravy, realizace, řízení a monitoringu projektů s důrazem na dodržování dotačních pravidel, aby se příjemce nedostal do situace, že mu bude dotace krácena či odebrána z důvodu jejich porušení a byl zajištěn kontinuální průběh projektu.

Co Vám může nabídnout?

Komplexní zajištění projektového managementu, jež obsahuje:

Příprava projektu:

Metodická pomoc při přípravě projektové žádosti a požadovaných příloh od založení Benefitové žádosti až po její předložení
Realizace projektu:

Vedení projektu včetně zajištění administrace
Zavedení systému evidence projektové dokumentace a nastavení procesů projektového řízení
Kontrola projektových výdajů a jejich oprávněnosti
Kontrola realizace ve vazbě na časový harmonogram a naplnění indikátorů
Zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv včetně konzultací a kontrol příloh a dokladů k jednotlivým zprávám,
Přípravu žádostí o platbu včetně všech náležitostí nutných k jejímu proplacení
Řešení změn v průběhu realizace, zpracování změnových listů,
Kontrolu plnění povinností daných podmínkami dotace
Přípravu, administraci, metodické a organizační vedení výběrových řízení
Poradenství pro zajištění požadovaného minima publicity
Veškeré nabízené služby lze využít i samostatně jako konzultace v dané oblasti.

Jsme držitelé certifikátu systému managementu kvality dle ISO 9001:2008 a systému managementu jakosti projektů dle ISO 10006:2004.

Manuál pro zájemce o vstup do projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ je ke stažení zde.

Pro další informace klikněte na www.pmvia.cz.