Intenzivní kurzy

Podle Vašich požadavků připravíme intenzivní kurz tak, aby nejlépe splnil Vaše přání a zároveň měl největší účinek.

Nemáte ve firmě čas na výuku v týdnu a přesto byste potřebovali udělat významný pokrok? Potřebujete se zlepšit v určitých tématech? Jsme schopni připravit intenzivní kurz na základě konkrétních požadavků klienta. Výuka probíhá v našich učebnách nebo ve vybraném hotelu.

Počet hodin: 18x45min (probíhá v blocích 2x45min)

Počet studentů ve skupině: max. 6

Úroveň: A1 – C2

Místo: Hotel Stará škola ve Sloupu (www.staraskola.cz) / Učebny PM-Lingua s.r.o.Cartoon_Businesswoman_19

Ubytování: Hotel Stará škola ve Sloupu / (jiná preference zákazníka)

Termín: dle dohody SO + NE

Cena

  • obecný jazyk 7000 Kč bez DPH
  • business 7500 Kč bez DPH

(v případě závazné objednávky na 10 kurzů, sleva 10 %)

Výuka probíhá podle předem stanoveného výukového plánu, doplněného o další aktivity. Poslední hodina (2x45min) první den je věnována odlehčené formě výuky (aktivity, hry atd.). Po večeři možnost zajistit další doplňkový program (např. bowling). V přestávkách bude zajištěna káva a čaj.

Ubytování ve dvoulůžkových pokojích a strava není součástí stanovené ceny za kurz.